Προσθετική

Βασικός στόχος της προσθετικής είναι η αντικατάσταση των δοντιών που χάνονται και η κάλυψη των φυσικών δοντιών με θήκες. Παράγοντες που οδηγούν σε προσθετική μπορεί να είναι λειτουργικοί ή αισθητικοί. Οι τρόποι που αυτό επιτυγχάνεται είναι αφενός η κατασκευή στεφάνων (θηκών) και γεφυρών, και αφετέρου η κατασκευή "μερικών" και "ολικών" τεχνητών οδοντοστοιχιών.

Γέφυρες

Προσθετική - Σπασμένος πλάγιος τομέας)

Περιστατικό 1 - Πριν

Παλιά γέφυρα στην άνω γνάθο, κακή θέση του προγόμφιου.

ΜΕΤΑ (αποκατάσταση, με νέα γέφυρα ζιρκονίας και στεφάνη στον προγόμφιο)

Περιστατικό 1 - Μετά

Αποκατάσταση, με νέα γέφυρα ζιρκονίας και στεφάνη στον προγόμφιο.