Προσθετική

Βασικός στόχος της προσθετικής είναι η αντικατάσταση των δοντιών που χάνονται και η κάλυψη των φυσικών δοντιών με θήκες. Παράγοντες που οδηγούν σε προσθετική μπορεί να είναι λειτουργικοί ή αισθητικοί. Οι τρόποι που αυτό επιτυγχάνεται είναι αφενός η κατασκευή στεφάνων (θηκών) και γεφυρών, και αφετέρου η κατασκευή "μερικών" και "ολικών" τεχνητών οδοντοστοιχιών.

Κινητές Οδοντοστοιχίες

ΠΡΙΝ: Έντονα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του στόματος

Περιστατικό 1 - Πριν

Έντονα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του στόματος. Στην προκειμένη περίπτωση ακολουθείται Αφαίρεση των δοντιών που δεν μπορούν να θεραπευθούν και κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας στην άνω γνάθο και μερικής οδοντοστοιχίας στην κάτω γνάθο.

 Ολική οδοντοστοιχία στην άνω και μερική στην κάτω γνάθο

Περιστατικό 1 - Μετά

Ολική οδοντοστοιχία στην άνω και μερική στην κάτω γνάθο.

ΠΡΙΝ (έντονα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του στόματος)

Περιστατικό 2 - Πριν

Έντονα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του στόματος). Αφαίρεση των δοντιών που δεν μπορούν να θεραπευθούν, χειρουργική της άνω γνάθου για αισθητικούς λόγους και κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας.

ΜΕΤΑ (ολική οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο – πλάγια όψη)

Περιστατικό 2 - Μετά

Ολική οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο – πλάγια όψη). Ορατό είναι το αποτέλεσμα και στην πρόσθια όψη.

ΠΡΙΝ: μεγάλα κενά μεταξύ δοντιών και ούλων, λόγω περιοδοντίτιδας

Περιστατικό 3 - Πριν

Μεγάλα κενά μεταξύ δοντιών και ούλων, λόγω περιοδοντίτιδας. Πριν την αφαίρεση των δοντιών της άνω γνάθου, όταν αισθητικοί λόγοι το επιβάλλουν, η κατασκευή ‘‘τεχνητών ούλων’’ που κρύβουν τα μεγάλα κενά μεταξύ δοντιών και ούλων, δίνει κάποιες φορές στοιχειώδη προσωρινή λύση.

 Σημαντική βελτίωση του χαμόγελου

Περιστατικό 3 - Μετά

Σημαντική βελτίωση του χαμόγελου έπειτα απο την τοποθέτηση κινητής προσωρινής ‘‘μάσκας τεχνητών ούλων’’ στην άνω γνάθο για βελτίωση της αισθητικής.