Προσθετική

Βασικός στόχος της προσθετικής είναι η αντικατάσταση των δοντιών που χάνονται και η κάλυψη των φυσικών δοντιών με θήκες. Παράγοντες που οδηγούν σε προσθετική μπορεί να είναι λειτουργικοί ή αισθητικοί. Οι τρόποι που αυτό επιτυγχάνεται είναι αφενός η κατασκευή στεφάνων (θηκών) και γεφυρών, και αφετέρου η κατασκευή "μερικών" και "ολικών" τεχνητών οδοντοστοιχιών.

Σύνθετα Περιστατικά

ΠΡΙΝ (αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα του στόματος)

Περιστατικό 1 - Πριν

Αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα του στόματος.

Aισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, με χρυσοκεραμικές στεφάνες στα
                               6 πρόσθια δόντια της άνω γνάθου και όψεις πορσελάνης στα 6 πρόσθια της κάτω γνάθου

Περιστατικό 1 - Μετά

Αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, με χρυσοκεραμικές στεφάνες στα 6 πρόσθια δόντια της άνω γνάθου και όψεις πορσελάνης στα 6 πρόσθια της κάτω γνάθου.

ΠΡΙΝ (λειτουργικά προβλήματα του στόματος και κακή αισθητική του χαμόγελου)

Περιστατικό 2 - Πριν

Λειτουργικά προβλήματα του στόματος και κακή αισθητική του χαμόγελου. Αυτό διαπιστώνεται και από τις διαγνωστικές φωτογραφίες για το συγκεκριμένο περιστατικό.

διαγνωστικές φωτογραφίες 2
Aισθητική αποκατάσταση με κεραμικές στεφάνες Ζιρκονίας

Περιστατικό 2 - Μετά

Αισθητική αποκατάσταση με κεραμικές στεφάνες Ζιρκονίας στα 6 πρόσθια δόντια της άνω γνάθου και όψεις πορσελάνης στα 6 πρόσθια της κάτω γνάθου. Ακολουθήθηκε μία σειρά απο ενδιάμεσα στάδια. Μέρος από τα εργαστηριακά στάδια χρησιμοποιώντας κεραμικές στεφάνες Ζιρκονίας Μετα: Τελικό αποτέλεσμα χρήσης στεφάνων Ζιρκονίας

ΠΡΙΝ (λειτουργικά προβλήματα του στόματος και κακή αισθητική του χαμόγελου)

Περιστατικό 3 - Πριν

Λειτουργικά προβλήματα του στόματος και κακή αισθητική του χαμόγελου Αυτό διαπιστώνεται και μέσα απο τις διαγνωστικές φωτογραφίες για το συγκεκριμένο περιστατικό.

ΜΕΤΑ (αισθητική αποκατάσταση με κεραμικές στεφάνες Ζιρκονίας)

Περιστατικό 3 - Μετά

Αισθητική αποκατάσταση με κεραμικές στεφάνες Ζιρκονίας στα 6 πρόσθια δόντια της άνω γνάθου και όψεις πορσελάνης στα 6 πρόσθια της κάτω γνάθου. Παρατίθενται οι τελικές φωτογραφίες, μετά από ορθοδοντική θεραπεία, λεύκανση και εμφυτεύματα.

ΠΡΙΝ (λειτουργικά προβλήματα του στόματος και κακή αισθητική του χαμόγελου) - Περιστατικό 4

Περιστατικό 4 - Πριν

Λειτουργικά προβλήματα του στόματος και κακή αισθητική του χαμόγελου. Αυτό διαπιστώνεται και μέσα απο τις διαγνωστικές φωτογραφίες για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Διαγνωστικές φωτογραφίες Διαγνωστικές φωτογραφίες Διαγνωστικές φωτογραφίες Διαγνωστικές φωτογραφίες Διαγνωστικές φωτογραφίες
ΜΕΤΑ (Αισθητική αποκατάσταση με εμφυτεύματα και στεφάνες Ζιρκονίας – Πορσελάνης)

Περιστατικό 4 - Μετά

Αισθητική αποκατάσταση με εμφυτεύματα και στεφάνες Ζιρκονίας – Πορσελάνης. Έχει προηγηθεί Ορθοδοντική θεραπεία, Γναθοχειρουργική βελτίωση στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου και Χειρουργική του Περιοδοντίου στα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου.

ΠΡΙΝ (Αισθητικά και Λειτουργικά προβλήματα στην άνω και κάτω γνάθο)

Περιστατικό 5 - Πριν

Αισθητικά και Λειτουργικά προβλήματα στην άνω και κάτω γνάθο. Αυτό διαπιστώνεται και μέσα απο τις Συμπληρωματικές φωτογραφίες της αρχικής κατάστασης.

Διαγνωστικές φωτογραφίες Διαγνωστικές φωτογραφίες
ΜΕΤΑ (Αισθητική αποκατάσταση με στεφάνες, Γέφυρες Ζιρκονίας – Πορσελάνης, και Επένθετης οδοντοστοιχίας)

Περιστατικό 5 - Μετά

Αποκατάσταση στην άνω γνάθο με Στεφάνες και Γέφυρες Ζιρκονίας – Πορσελάνης, και Στην κάτω γνάθο (μετά από εξαγωγές όλων των δοντιών και την τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων), με την κατασκευή Ολικής Οδοντοστοιχίας (λέγεται επένθετη), που ‘‘κουμπώνει’’ στα 2 εμφυτεύματα.