Προσθετική

Βασικός στόχος της προσθετικής είναι η αντικατάσταση των δοντιών που χάνονται και η κάλυψη των φυσικών δοντιών με θήκες. Παράγοντες που οδηγούν σε προσθετική μπορεί να είναι λειτουργικοί ή αισθητικοί. Οι τρόποι που αυτό επιτυγχάνεται είναι αφενός η κατασκευή στεφάνων (θηκών) και γεφυρών, και αφετέρου η κατασκευή "μερικών" και "ολικών" τεχνητών οδοντοστοιχιών.

Στεφάνες

Σπασμένος πλάγιος τομέας)

Περιστατικό 1 - Πριν

Σπασμένος πλάγιος τομέας.

ΜΕΤΑ (αποκατάσταση του πλάγιου τομέα με ανασύσταση και κάλυψή του με μεταλλοκεραμική στεφάνη)

Περιστατικό 1 - Μετά

Αποκατάσταση του πλάγιου τομέα με ανασύσταση και κάλυψή του με μεταλλοκεραμική στεφάνη.

7 Στεφάνες χρυσοκεραμικές στα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου

Περιστατικό 2

7 Στεφάνες χρυσοκεραμικές στα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου.