Χρήσιμα

Πρέπει αντικαθιστούμε δόντια που λείπουν;

Σε πολλές περιπτώσεις ειναι αναγκαίο καποιο δόντι να αφαιρεθεί. Ενα εύλογο ερώτημα που γενναται μετά απο ενα τέτοιο περιστατικό είναι εάν το δοντι αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί.


Πρέπει να αντικαθιστούμε τα πίσω δόντια που λείπουν;

Η πρόσφατη εξαγωγή ενός κάτω δοντιού δημιούργησε το κενό στη θέση (Χ). Έτσι, το αντίστοιχο επάνω δόντι (6) αχρηστεύεται λειτουργικά, επειδή δεν έχει το ‘‘ταίρι’’ του, με το οποίο συνεργαζόταν στη μάσηση. Άρα, η απώλεια ενός δοντιού ισοδυναμεί με λειτουργική απώλεια δύο δοντιών, κ.ο.κ.


Υπερέκφυση δοντιών

Τα δόντια λειτουργούν στη μάσηση κατά ‘‘ανταγωνιστικά’’ ζεύγη (τα δόντια της άνω γνάθου έρχονται σε συλλειτουργία με τα αντίστοιχά τους της κάτω γνάθου). Αν κάποιο από αυτά απωλεσθεί, το αντίστοιχό του, στην προσπάθεια να συναντήσει το ‘‘ζευγάρι’’ του, αρχίζει να ανατέλλει, μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή του. Έτσι, δημιουργείται η υπερέκφυσή του.

Στο παραπάνω σκίτσο, η εξαγωγή του κάτω τραπεζίτη προκάλεσε την υπερέκφυση του ‘‘ανταγωνιστή’’ του αρ.(6). Η μετακίνηση τώρα του (6) προς τα κάτω, προκαλεί την εμφάνιση κενών χώρων, μεταξύ των διπλανών του δοντιών. Σ’ αυτούς τους χώρους, εύκολα θα βρουν καταφύγιο υπολείμματα τροφών και μαζί τους, βακτήρια.


Έστω και λίγα σε ποσότητα υπολείμματα τροφής, αν παραμείνουν μεταξύ δοντιών και ούλων, έλκουν βακτήρια, που βρίσκουν εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τους. Έτσι, ξεκινά φλεγμονή των ούλων (ουλίτιδα) και προοδευτικό χάλασμα των δοντιών (τερηδόνα).

Ο κάτω τραπεζίτης (7) προωθεί κατά τη μάσηση υπολείμματα τροφής, στο κενό που άφησε η υπερέκφυση του άνω (6) δοντιού. Το σημείο αυτό γίνεται πλέον προβληματικό, λόγω της μόνιμης ενσφήνωσης τροφών, και αρχίζουν οι πρώτες φλεγμονές των ούλων της περιοχής αυτής. Ακόμη, η συνεχής παραμονή της τροφής και η δύσκολη καθαριότητα της περιοχής, ευνοούν στη δημιουργία τερηδόνας, στα δόντια (7,6 και 5) της άνω γνάθου.


Κλίση και μετακίνηση των δοντιών


Τα πίσω δόντια έχουν εκ φύσεως, την τάση της προς τα εμπρός κλίσης και μετακίνησής τους. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το (7) δόντι της κάτω γνάθου αρχίζει προοδευτικά, να μετακινείται και να ‘‘γέρνει’’ προς τα εμπρός.


Σχηματισμός ουλικών θυλάκων

Οι ουλικοί θύλακες είναι στενοί και ανώμαλοι χώροι ή σχισμές, που αναπτύσσονται μεταξύ των ούλων και της ρίζας των δοντιών. Λειτουργούν σαν κρύπτες φιλοξενίας υπολειμμάτων τροφής και μικροβίων, που είναι αδύνατον να καθαριστούν με τα κοινά μέσα στοματικής υγιεινής.


Απώλεια οστού που στηρίζει το δόντι

Τα ούλα που φλεγμαίνουν συχνά, μειώνουν την άμυνα του οστού με το οποίο έρχονται σ’ επαφή, με αποτέλεσμα την προοδευτική εκφύλιση, υποχώρηση, υποστροφή και διάλυσή του. Είναι η έναρξη της Περιοδοντικής νόσου, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της στήριξης των δοντιών. Μπαίνουμε δηλαδή σ’ έναν φαύλο κύκλο, όπου οι ουλικοί θύλακοι δημιουργούν φλεγμονές των ούλων, οι φλεγμονές αυξάνουν το βάθος των θυλάκων, με μεγαλύτερη απώλεια οστού και μείωση της στήριξης των δοντιών.


H καταστροφή επεκτείνεται

Ο κάτω τραπεζίτης (7) έχει γείρει προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα, ο αντίστοιχός του (7) της άνω γνάθου να μη μπορεί να τον συναντήσει κατά τη μάσηση. Έτσι, ξεκινά και αυτός να υπερεκφύεται, με τα γνωστά επακόλουθα. Ταυτόχρονα, το έδαφος γίνεται κατάλληλο για τη δημιουργία και επέκταση της τερηδόνας, στους (5,6 και 7) της άνω γνάθου, καθώς και στον (7) της κάτω

Η περιοδοντική νόσος, οι ουλικοί θύλακοι, η φλεγμονή των ούλων η απώλεια οστού και η τερηδόνα, συνεχώς εξελίσσονται, συνεχίζοντας την καταστροφή των αντίστοιχων ιστών.


Συμπέρασμα

Η παράλειψη αντικατάστασης ενός μόνο δοντιού, μπορεί να ενεργοποιήσει μιαν αλυσίδα γεγονότων:

  • Yπερέκφυση
  • Kλίση και μετακίνηση δοντιών
  • Θυλάκους των ούλων
  • Tερηδόνα
  • Απώλεια οστού και περιοδοντίτιδα

Η αντικατάσταση του δοντιού που έχει απολεσθεί, αν γίνει έγκαιρα, αποφεύγονται τα δυσάρεστα συμβάμματα και τα περισσότερα έξοδα.