Χρήσιμα

Μετά την επίσκεψη στον οδοντίατρο

Πιθανά ερωτήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στον ασθενή μετά την επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι τα ακόλουθα:

  • Μέχρι να “περάσει” η επίδραση της αναισθητικής ένεσης, προσέχουμε να μη δαγκώσουμε τα χείλη, τη γλώσσα, τις παρειές, κλπ.
  • Όταν εφαρμοσθεί φθόριο στα δόντια μας (φθορίωση), δεν βάζουμε νερό ή φαγητό στο στόμα, για όσο χρόνο μας υπέδειξε ο οδοντίατρος.
  • Δεν χρησιμοποιούμε για μάσηση την πλευρά που βρίσκεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), για όσο διάστημα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Δεν εφαρμόζουμε μεγάλες μασητικές δυνάμεις πάνω σε απονευρωμένα δόντια, και ιδιαίτερα, όταν αυτά δεν έχουν καλυφθεί με στεφάνες (θήκες).
  • Αποφεύγουμε τη “σκληραγώγηση” των δοντιών που έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία. Αντίθετα, αποφεύγουμε να τα καταπονούμε, όταν αυτά αντιδρούν σε συγκεκριμένα ερεθίσματα (θερμό, ψυχρό, πίεση, κλπ).
  • Δεν χρησιμοποιούμε για εργώδη μάσηση τα δόντια που έχουν προσωρινές προσθετικές εργασίες.
  • Προσέχουμε κάθε προσθετική εργασία που εφαρμόσθηκε στο στόμα μας, γνωρίζοντας ότι και τα τεχνητά δόντια φθείρονται, και σε πολλές περιπτώσεις ευκολότερα, απ’ όσο τα φυσικά.
  • Φροντίζουμε για την υγιεινή των φυσικών και τεχνητών δοντιών καθημερινά, και ιδιαίτερα πριν τον βραδινό ύπνο.
  • Επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο 1-2 φορές τον χρόνο, ανεξάρτητα με την ύπαρξη οδοντικών προβλημάτων.